بخش تخصصی پرستاری در بیمارستان (private nurse)

 • ارائه کلیه خدمات پزشکی و پرستاری مجاز در بیمارستان
 • مراقبت از بیماران سکته مغزی – آلزایمری – ام اس – تصادفی – ضایعه نخائی – انواع شکستگی
 • همراه بیمار در بیمارستان (بهیار و کمک بهیار)
 • همیار و مددکار بیمار در بیمارستان (خانم و آقا)
 • پرستار حرفه ای در بیمارستان (سنداژ – ساکشن – گاواژ)
 • مراقب مجرب و متعهد در بیمارستان (اعزام همراه مجرب و متعهد به بیمارستان)
 • همراهی بیماردر مدت بستری – تحویل بیمار بعد از ترخیص به منزل – انتقال بیمار به منزل با آمبولانس مجهز و بالعکس
 • پرستاری و مراقبت از سالمند وبیمار
 • مراقبت از بیماران ICU
 • مراقبت از بیماران بی تاب وبی قرار
 • مراقبت و نگهداری از سالمند و بیمار در بیمارستان
 • نگهدار بیمار در بیمارستان توسط پرسنل کار آزموده و متعهد و مجرب
 • اعزام نرس – پرستار – بهیار و کمک بهیار و مراقب معمولی