مراقبت و پرستاری از سالمند و فرد مبتلا به بیماری مزمن شامل چالش‌هایی جسمی و روحی  برای سالمند و

مراقب او در نگهداری از سالمند است.

بیمار سالمند و مراقب او ممکن است قبلاً روابط نزدیکی داشته یا  جدیدا ایجاد کنند  مراقب سالمند میتواند جلو

اکثر آسیب های جسمی و روحی زیادی را برای بیمار سالمند  بوجود میاید را بگیرد.

جهت مراقبت کننده بیماری های مزمن ، برنامه ها ، پیشنهادات و روند حمایت از سالمند برای مراقبین طراحی

شده اند.

برای بیشتر مراقبین ، استفاده از تجربیات مشابهی که دیگر مراقبین را در مراقبت از سالمند مبتلا به بیماریهای

مزمن از دوستان یا خویشاوندان مبتلا به بیماری مزمن تجربه کرده اند می تواند مفید باشد.

تجربیات مشترک مراقبین می تواند به مراقبان کمک کند با به اشتراک گذاشتن احساسات خود ، بهتر با بیماریهای

مزمن مقابله کنند.

 

سالمند و بیماریهای مزمن

 

بعلاوه، برخی از مراقبان ممکن است به کمک نیاز داشته باشند تا  تجربیات و احساسات خود را به طور آشکار و

مؤثر درباره مراقبت از سالمند با بیماری مزمن را بیان کنند.

مراقبان باید از منابع آموزشی و خدمات حمایتی برای حفظ سلامتی خود استفاده کنند.

لازم به ذکر اینکه ، اگر سلامتی مراقب به خطر بیفتد، او نمی تواند مراقبت از سالمند مبتلا به بیماریهای مزمن را

لازم و مناسب را انجام دهد.

اعضاء خانواده که از سالمندانی که با چندین بیماری مزمن از جمله بیماریهای قلبی  مراقبت می کنند ، صرفه

جویی قابل توجهی در هزینه ها برای سیستم مراقبت های بهداشتی فراهم می کنند.

در حالی که مراقبت می تواند بسیار کمک کننده و با ارزش باشد، تحقیقات گسترده  نشان از ابتلا تعداد زیادی

آنها مانند هورمون استرس ، خستگی و اختلالات فیزیولوژیکی  به بیماری مزمن در میان مراقبان می دهد.

اعضاء خانواده ، اغلب برنامه های بهداشتی عزیزان سالمند و همچنین مراقبت های بهداشتی مراقبین را

دستکاری می کنند و برنامه مراقبت از سالمند مبتلا به بیماریهای مزمن را مختل میکنند.

 

مراقبت از بیماریهای مزمن

 

نیازهای برآورده نشده از جمله افزایش استرس فشار مالی و انزوای اجتماعی شناسایی شده است ،اما مداخلات

برای رفع این نیازها در مراقبت از سالمند در خانه نتایج متفاوتی داشته است.

به دلیل تأثیر محدود بسیاری از مداخلات مراقبتی ، کارشناسان خواستار درک بیشتر عوامل پویا و زمینه ای مراقبت

خانواده در این مداخلات هستند ، نیازها و حمایت اجتماعی با تمرکز بیشتر بر فردی کردن مداخلات برای مراقبان

پرخطر برای بهبود نتایج به دنبال مطالعه روش‌های ترکیبی برای درک بهتر این عوامل زمینه‌ای و پرداختن به این

شکاف بین شواهد و پذیرش استراتژی‌های اثبات‌ شده توسط مراقبین دارد، بررسیها نشان دهنده یک مداخله

گسترده جهت  بهبود کیفیت زندگی برای مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به بیماری های مزمن متعدد ایجاد کرده

است ، از جمله حمایت های بهداشتی، حمایت از مراقبین ، به مراقبان کمک می کند تا هدف مراقبتی خود را بیان

کنند ، اهدافی را برای رفع خستگی و افزایش بار مراقب ، ارائه حمایت ابزاری از طریق بررسی مزایا و ترویج

شناسایی و افزایش ارتباط با شبکه اجتماعی مراقبین تعیین کنند.

مرحله اول مطالعه آزمایشی با برچسب مطالعه آزاد خواهد بود ، دو گروه ، تلاش مستمر برای آزمایش امکان‌

سنجی و اندازه‌گیری اندازه اثر اولیه مداخله خواهند بود.

شرکت کنندگان توسط گروه محققان در خانه های شرکت کنندگان برای جمع آوری داده ها و مورد بازدید مداخله

ای قرار خواهند گرفت.

 

مراقبت خانوادگی از بیماریهای مزمن

 

شرکت کنندگان برای دریافت گروه مداخله فوری یا گروه کنترل افراد منتظر به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

در گروه کنترل افراد منتظر ، شرکت کنندگان در 16 هفته اول مراقبت های معمول را دریافت خواهند کرد ( که

محدود به مواد چاپی ارائه شده در کلینیک می باشد ) و سپس مداخله را آغاز میکنند.

مداخله شامل 5 جلسه در منزل با پرستار مداخله گر خواهد بود.

هر شرکت‌کننده جزئیات مداخله‌ای را دریافت می‌کند، اما مداخله‌گران به طور سیستماتیک محتوا را بر اساس

پروتکل‌ها با اهداف شرکت‌کنندگان تنظیم می‌کنند

همه شرکت کنندگان در 16 هفته { هر شخص ) و در 32 هفته ( با تلفن ) با همکاری یک محقق که توانایی شرایط

مراقبت را داشته باشد مورد ارزیابی مجدد قرار خواهند گرفت

نتیجه اولیه بهبود کیفیت زندگی بین هفته پایه تا هفته 16 خواهد بود

سایر نقاط پایانی شامل تفاوت های گروهی در خستگی است ، با بار مسئولیت مراقب سالمند ، اندازه گیری های

فیزیولوژیکی و تاب آوری تا 32 هفته پس از مداخله گزارش شده است.

محققین همچنین با استفاده از انطباق مداخله و داده‌های رضایت شرکت‌کنندگان ، مقبولیت مداخله را بررسی

خواهند کرد. برای مطالعه بیشتر به مقالات  http://hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention  مراجعه کنید.

مراقبت از سالمند مبتلا به بیماریهای مزمن برای خانواده و مراقبین سلامت در خانه نیازمند همکاری متقابل

آنهاست و بهتر است به تحقیقات انجام شده درباره مداخلات خانواده در مراقبتهای بهداشتی توجه شود تا روند

بیماری به نحو بهتری مدیریت شود ضمن اینکه سلامت خانواده و مراقبین بهداشتی تضمیین گردد. برای کسب

بهترین نتیجه با موسسه خدمات مراقبتی توانبخش http://tavanbakhshco.com تماس بگیرید.