مراقبت از کودک کم توان ذهنی و جسمی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مراقبت از کودک کم توان ذهنی و جسمی

چگونه رفتاری با کودکان کم توان ذهنی و جسمی داشته باشیم

چگونه رفتاری باکودکان کم توان ذهنی و جسمی داشته باشیم تا موجب توانمندی و رشد آنها شود؟ برخی افراد این کودکان معصوم را “کودکان عقب مانده ذهنی و جسمی ” می خوانند، استفاده از این لفظ برای آنها و خانواده شان دارای بار منفیست، بهتر است از واژگانی چون “کودکان کم توان ذهنی و جسمی” و “کودکان ناتوان ذهنی و جسمی” استفاده شود. این فرشتگان زیبا، هم به لحاظ ذهنی و هم از لحاظ جسمی ناتوان هستند و از خیلی نعمت های این دنیا بی نصیب هستند. این ناتوانی آنها موجب شده خیلی احساساتی و شکننده باشند باید در رفتار با آنها خیلی مواظبت کرد. این نوع کودکان به مراقبت های بیشتری نسبت به بچه های دیگر نیازمند اند. همچنین باید با صبوری و مهربانی به آنها، آگاهی و مهارت های لازم زندگی را آموخت.

چگونگی رفتار با کودکان ناتوان ذهنی و جسمی

با توجه به اینکه تاکنون در میان بیشتر جوامعه بلاخص کشور ما، برای فرهنگ سازی چگونگی رفتار درست با این کودکان معصوم قدم استواری برداشته نشده است. به طوری که در جامعه رفتارهای هماننداینکه؛ آنها را به عنوان یک موجود اضافی می دانند، مسخره می کنند، با انزجار با آنها رفتار دارند و بعضی از روی ترحم به آنها می نگرند و بسیاری از افراد رفتارهای نامناسبی نسبت این دوستداشتنی های عزیز دارند. درست است آنها ناتوان هستند ولی ما باید نسبت به آنها رفتاری که مناسب یک انسان است را داشته باشیم بلکه باید احترام بیشتری را نسبت به آنها و خانواده هایشان داشته باشیم تا آنها احساس ناتوانی و عجز نکنند.

زیرا با وجود سختی های فراوان، آنها دوست دارند عزت نفسشان حفظ شود و جامعه رفتار عادی با آنها داشته باشد تا با وجود داشتن مشکلات موجودشان، یک مشکل روانی دیگری هم به آنها اضافه نشود. تنها کمکی که جامعه می توانند به این عزیزان و خانواده های آنها کنند این است، به آنها در ارتقاء حس اعتماد به نفسشان کمک کرده تا بتوانند در کشف و شکوفایی استعدادهایشان و حس خودمختاری شان کمک کرده باشند. پس جامعه در قبال این عزیزان وظیفه دارد به جای اینکه به ناراحتی این خانواده ها اضافه کند بلکه به کمک خانواده این کودکان را همراهی کنند. تا در جامعه، به شان و منزلتی که شایسته یک انسان است برسند. زیرا ممکن است هرکدام از شماها بچه ای ناتوان داشته باشید. پس بهتر است بعضی مواقع برای اینکه به درک دیگران قادر باشیم، با لحظه ای تامل خود را در جای آنها قرار دهیم که هیچگونه تعدی در حق آنها نداشته باشیم.

مراقبت از کودک کم توان ذهنی و جسمی

تربیت کودکان کم توان ذهنی و جسمی

پدر و مادر این نوع کودکان نقش بسزایی در تربیت این کودکان دارند. معمولا اولین کسانی که با این بچه ها برخورد دارند پدر مادر و دیگر اعضای خانواده هستند. اگر این افراد هم نسبت به این کودکان بی تفاوت و نامهربان باشند. دیگر چه انتظاری از افراد جامعه باید داشت. اگر چنین رفتار ناشایستی از والدین این کودکان سر بزند این کودکان دیگر تمایل به بروز توانمندی های درونی خود ندارند و همچنین موجب بیشتر شدن ناتوانی آنها می شود.

آموزش کودکان کم توان ذهنی و جسمی

آموزش کودکان کم توان ذهنی و جسمی مرتبط به نخستین سالهای حیاتشان است. همه کودکان سال های اولیه زندگی شان از بااهمیت ترین دوران آموزشی و یادگیری آنها است. همچنین در این سالهاست، شخصیت آنها رشد و شکل می گیرد. اگر در این سالها والدین کودکان خود را به کانون های نگهداری و آسایشگاه ها دهند روابط قلبی در میان آنها از بین رفته و دیگر این کودکان تکیه گاه عاطفی برای خود نمی یابند تا با کمک آن استعدادهای خود را شکوفا کنند. در این میان مادر برای این گونه بچه ها خیلی اثربخش است. والدین خصوصا مادر اگر فرزندان سالم دارند به نسبت به آنها باید به لحاظ مراقبت، محبت و نوازش بیشتری به این کودکان کم توانشان داشته باشند. زیرا این کودکان با وجود اینکه نمی توانند ارتباط عاطفی برقرار کنند، بی محبتی ها و کم توجهی ها را به خوبی حس می کند و این رفتار شما موجب می شود کمترین توانمندهای آنها هم سرکوب شود.

ویژگیهای کودکان کم توان ذهنی و جسمی

اکثر این کودکان رشد و بلوغشان به نسبت به همسن و سالهای آنها خیلی کمتر است. مثلا نسبت به همسن های خود دیرتر می نشینند، می ایستند یا چهار دست و پا حرکت می کنند. البته برخی که به لحاظ جسمی مشکل دارند از انجام دادن این حرکات محروم هستند. کودکان کم توان اغلب توانمندی های خود را به صورت مبنا و ابتدایی یاد می گیرند ولی از نظر عملکرد بیشتر مواقع آنچنان نمی توانند موفق شوند.
• افرادی که کم توانی آنها اندک است می توانند از نظر جسمی و ذهنی آنچنان مشخص نباشد و فقط ممکن است یادگیری خیلی چیزها برایشان سخت و کمتر باشد و در جزئی از اعضای بدن آنها معلولیت کمی وجود داشته باشد که فعالیت حرکتی و فیزیکی آنها را کٌند نماید. اینها کمی نیاز به کمک دیگران دارند.
• کودکانی که کم توانی آنها در حد میانه است به کمک بیشتری نسبت به گروه قبلی به لحاظ جسمی نیاز دارند چراکه توان فیزیکی آنها کم تر است و به لحاظ ذهنی هم به آموزش های درمانی و تمرینات لازم دارند تا آنها قادر شوند بتوانند مهارت های مبنایی را یاد گیرند.
• اگر کم توانی این کودکان فراوان باشد. رشد آنها به وفور کمتر است و از لحاظ جسمی و ذهنی نمی توانند با کسی ارتباط برقرار کنند ولی سخنان دیگران را درک می کنند ولی توان صحبت کردن را به خوبی ندارند ولی با بازگویی مکرر کارهای ساده و معمولی را به آنها یاد داد.
• اگر ناتوانی این کودکان کامل باشد، آنها کاملا به دیگران متکی هستند وبدون کمک دیگران نمی توانند کاری از پیش ببرند.

کودکان ناتوان ذهنی و جسمی

این کودکان به لحاظ ذهن و جسم به چندین دسته تقسیم می شوند؛ کودکانی که کاملا ناتوان، کودکانی که ناتوانی آنها فراوان است، کودکانی که کم توانی آنها در حد میانه و کودکانی که کم توانی آنها در حد خیلی کم می باشد. کودکانی که مشکل ناتوانی آنها کامل و فراوان است اکثرا در استراحتگاه ها و کانون های مختص به ناتوانان ذهنی و جسمی نگهداری می کنند ولی کودکانی که مشکل آنها در حد میانه و کم است توان آنها در حدی است که می توان به آنها آموزش های ابتدایی را یاد داد؛ خانواده های آنها می توانند با صبوری بیشتری بیابند که چگونه رفتاری با کودکان کم توان ذهنی و جسمی داشته باشند و آنها را در کنار خود نگهداری کنند یا برای مراقبت از آنها پرستار استخدام کنند. مرکز ………………… می تواند با کمک به شما، شما را در انتخاب پرستاری برای فرزند دلبد و معصومتان همیاری کند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]